ارتباط

اين چند روزي كه اومدم اردبيل، تماسم با دوستان كمتر بوده، به همين خاطر حس مي‌كنم مطلب كمتري براي فكر كردن و نوشتن دارم...

* * * * *

       در هرم مازلو، تعلق به گروه جزو طبقه‌هاي بالاي تكامل انسانه، و به نظر مياد كه قسمت اعظمي از شخصيت آدمي و افكار و اعتقاداتش در برخوردها و ارتباط‌ها و تبادل نظراتش با ديگران صورت مي‌گيره، كساني بيشتر رشد مي‌كنن كه ارتباطات گسترده‌تري دارن، و افراد منزوي بيشتر اسير و زنداني تارهاي تنيده به دور خودشونن...

/ 1 نظر / 6 بازدید
باران

به نظر من جامعه بزرگترین دانشگاهه و معلم هاش درسهایی به ادم میدن که تو هیچ کتابی نوشته نشده و در هیچ دانشگاهی تدریس نمی شه؟