از كتاب «ارنست همينگوي...»

«زن‌ها منبع الهامند، و آدم نبايد به يكي از آن‌ها بسنده كند»!!!

!!!

/ 5 نظر / 5 بازدید
سانی

اينو که اسلامم گفته! حالا خوبه ۴ تا کتاب خريدی

باران

زن ها منبع الهامند بيچاره مردانی که از فيض وجودشون بی بهره اند

باران

سانی من تا حالا فکر می کردم تو دختری

ليلا

تو زن بگيری درست ميشی! راستی نميخوای زن بگيری؟ کشتی مارو ،چند ساله دارم فالوت ميکنم.

دريانورد

ای ول! عجب آدم چيز فهمی بوده اين همينگوی