قانون بيست و دوم نيوتن

عشق در پسرها از بين نمي‌رود، بلكه از دختري به دختر ديگر منتقل مي‌شود!!!

/ 3 نظر / 5 بازدید
سانی

اينا که عشق نيست دکتر جان

باران

قلب پسر ها مثل فرودگاهيه که مدت توقف هر هواپيما بستگی به فرود هواپيمای بعدی داره

باران

ضمنا تا اون جايی که من ميدونم قانون پايستگی عشق قانون بيست و هشتم اون خدابيامرزه نه بيست و دوم