فرهنگ

هشت نه ساعت رانندگي از مسير نامتعارف بزرگ‌راه زنجان قزوين براي سفر به تهران از اردبيل... و حين رانندگي مي‌بيني فرهنگ اين ملت رو به عرياني، قانون‌شكني‌ها رو، خودخواهي‌ها رو، و عدم مراعات حقوق ديگران رو... كي آدم مي‌شيم؟!!!

/ 4 نظر / 5 بازدید
باران

هيچ وقت

چه فرقی می کنه

دست رو دلمون نذار دکتر جون که خونه.این مردم قانون براشون یعنی قوانین راهنمایی رانندگی سر چهار راهها٬.که تازه همونم رعایت نمی کنن. داريم توی جنگل زندگی می کنيم.هر روز هر روز بايد حرص بخوريم. فکر کن!اين ادما بچه هايی تربيت کردن که از خودشون بدترن.در نتيجه اوضاع بدتر می شه که بهتر نمی شه

چه فرقی می کنه

چی به سر مملکت کوروش کبير اومده؟!!! کاش يه بار مردم برن تاريخو بخونن تا ببينن چی بوديم. همه رو ميذارن به حساب فقر٬ یا بی اعتمادی به کله گنده هایی که بهشون دروغ میگن .خلاصش ما بدجوری گرفتار فقر فرهنگی شديم