ايراني! چاي ايراني بنوش!!!

استارت مي‌زنم: قرچ‌قرچ‌قرچ... كولر ماشين خراب شد؛ بيست سي هزار تومن خرج اومد رو دستم... به همين سادگي؛ به همين خوشمزگي!!!

* * * * *

       يه قطعه لازمه، مي‌رم اين مغازه، مي‌گه قيمتش مي‌شه پنج هزار تومن... مغازه‌ي ديگه: سه هزار تومن! (نمونه‌ي انصاف ايراني!) رو ماشين مي‌اندازيمش، با يه استارت ديگه قطعه خم مي‌شه! (نمونه‌اي از كيفيت جنس Made in IRAN !!!)

* * * * *

       حالا باز بگين وقتي گير نمي‌دي به زمين و زمان خوب مي‌نويسي! خب واقعا اين زمان و زمينه كه هي گير مي‌ده به من؛ وگرنه من كه مرض ندارم الكي اين چيزا رو بنويسم!!!

/ 2 نظر / 6 بازدید
باران

نه! خدا وکيلی اين يه يکی رو راست ميگی

باران

راستی از شيخنا سيد حسن چه خبر؟ خيلی وقته نيست.