خودخواهي

دوستاني هستن كه وقتي مي‌بيننت، شروع مي‌كنن به صحبت كردن از غم و غصه‌هاشون، غمگينت مي‌كنن تا بار غم‌هاشون رو كم كنن، و بعد مي‌بيني برا خودشون، يا با دوستان ديگرشون، مي‌گن و مي‌خندن و خوش هستن. بدم مياد از چنين كساني كه دلم رو مي‌خوان فقط به اين خاطر كه سطل زباله‌ي غم‌هاشون باشه، كساني كه منو نه در غم‌ها و شادي‌ها، كه فقط در غم‌هاشون شريك مي‌كنن و شادي‌هاشون رو برا خودشون نگه مي‌دارن. به نظر من اينا دوستان واقعي نيستن، و تظاهرشون به دوستي، واقعي نيست، و هدفي جز استفاده‌ي ابزاري از اين رابطه‌ي به‌ظاهر دوستانه ندارن...

* * * * *

       دوستي واقعي رابطه‌اي بر اساس گذشتن از خود به خاطر ديگريه، ولي رابطه‌اي كه بالا مثالش رو آوردم غير از خودپرستي و خودخواهي نيست...

/ 4 نظر / 5 بازدید
سيدحسن

اهم

زهره

و چقدر هم تو دايره ارتباطاتمون از اين دست آدما زيادن

لاله

آره و ادمايی هم هستن که وقتی دوستی غمناکه التماسش ميکنن که ناراحتيشو باهاشون تقسيم کنه و اونا بعد از کلی دليل که حريم شخصيه منه کلی دلخوری به جا ميذارن و خودشون شادميشن و ميرن . و من ميمونم و من و من و غصه ی يک دوست ....

سيدتقي

اين مطلب لاله رو نگرفتم