/ 4 نظر / 6 بازدید
سیدتقی

تصویر مربوط به دیروز ظهر (روبروی امام زاده حسن تهران) است که خودم با این دوربین دیجیتالم گرفتم

ماری

شاید دیده این جور بهتر می شه پول در آورد.. مردم هم بیشتر می پسندد گدایی موزیکال را!

عجوزه

بنده خدا اين همه بساط پهن کرده آخرشم چندتا ۱۰۰ تومن ۵۰ تومنی انداختن جلوش ... آخی دلم به حالش سوخت...