غُبن

محمدرضا گفت، يه هفته تعطيلات رو با خانوم مي‌ريم شمال... و من به اين فكر مي‌كردم كه اين يه هفته رو بايد برگردم پيش خانواده، شايد مثل تعطيلات قبلي و ايام عيد در محضر و شايد در خدمت پدر و خواهر و برادر و مادر، و از اين كه تا اين سن، هنوز براي خودم زندگي نمي‌كنم، به حال خودم افسوس خوردم...

/ 1 نظر / 5 بازدید
نگين

تنها رو و تنها پر........