ع از نوع زميني

اگر نبودي؛

اگر ياد تو نبود؛

زندگي چقدر مشکل بود...

/ 3 نظر / 5 بازدید
نگين شيـــــراز

نوشته تان مرا بياد اين ابیات زيبای فروغ عزيز انداخت : اکنون منم که در دل اين خلوت و سکوت ای شهر پر خروش تو را ياد می کنم دل بسته ام به او و تو او را عزيز دار من با خيال او دل خود شاد ميکنم اگر نبود ياد او و خيال او ....

بنفشه

Who is she? She is a woman?!!!!!!!!!!!!

...

صوفی که دی نصيحت مـــی کرد عاشقان را امـــروز ديـدمـش مســـت تقــوا به بــــاد داده